Warszawa, ul. Zawodzie 20A
+48 515 777 555

Mieszanka uszczelniająca VECTIS-S

Aprobata ITP AT/18-2015-0038-02 PRZEZNACZENIE: VECTIS-S przeznaczony jest do wykonywania w budownictwie melioracyjnym przegród przeciw filtracyjnych z zawiesiny twardniejącej, realizowanych przy użyciu urządzeń wiertniczych, obrotowych tzw. metodą wgłębnego mieszania. ZASTOSOWANIE: Przegrody...

Mieszanka uszczelniająca VECTIS-MG

Aprobata ITP AT/18-2015-0068-01 PRZEZNACZENIE: VECTIS-MG jest spoiwem przeznaczonym do sporządzania zawiesiny twardniejącej wykorzystywanej w budownictwie melioracyjnym do budowy przegród przeciwfiltracyjnych  realizowanych metodą krokową, gdzie głębienie wykopów wąskoprzestrzennych odbywa się w...