Warszawa, ul. Zawodzie 20A
+48 515 777 555

Popiół lotny do betonu ACTIV

Popiół lotny krzemionkowy, to drobnoziarnisty materiał o właściwościach pucolanowych otrzymywany, przez mechaniczne lub elektrostatyczne wytrącenie popiołów z gazów odlotowych ze spalania miału węgla kamiennego w kotłach energetycznych. Popiół spełniający wymagania normy PN-EN 450-1 „Popiół lotny do betonu” jest powszechnie stosowany w branży budowlanej jako dodatek typu II do produkcji betonu. Popioły krzemionkowe są powszechnie stosowane jako surowiec do produkcji cementów popiołowych i pucolanowych.

ZASTOSOWANIE:
 • dodatek do betonów towarowych,
 • dodatek do betonów prefabrykowanych,
 • dodatek do betonu wibroprasowanego,
 • surowiec do produkcji cementów portlandzkich popiołowych i cementów pucolanowych,
 • surowiec do produkcji spoiw popiołowo-cementowych mających różnorakie zastosowanie w budownictwie geotechnicznym i hydrotechnicznym,
 • surowiec do produkcji betonów komórkowych.

POPIÓŁ ZWILŻONY

Popiół lotny krzemionkowy jest to pucolana otrzymywana w elektrociepłowni, przez mechaniczne lub elektrostatyczne wytrącenie popiołów z gazów odlotowych z kotłów opalanych miałem węgla kamiennego. Przed wysyłką do odbiorcy lub w trakcie składowania popiół zostaje zwilżony wodą.

ZASTOSOWANIE:
 • do produkcji klinkieru cementowego,
 • dodatek do ceramiki czerwonej,
 • surowiec do produkcji mieszanek cementowych,
 • wypełnienia budowlane, zasypywanie wykopów,
 • rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych.

Pozostałe produkty z kategorii:

Podobne produkty i usługi