Warszawa, ul. Zawodzie 20A
+48 515 777 555

Cement
EXTRA PLUS

CEM II/B-V 32,5 R
PN-EN 197-1  CEMENT

Cement EXTRA-plus produkowany jest pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

CHARAKTERYSTYKA:

niskie ciepło uwodnienia,
typowe narastanie wytrzymałości,
dobre wartości wytrzymałości w długich okresach dojrzewania,
podwyższona odporność na agresję chemiczną.

ZASTOSOWANIE:

beton zwykły klasy do C35/45 oraz beton lekki do klasy LC20/22,
konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
elementy drobnowymiarowe,
konstrukcje masywne,
beton o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
beton „chudy”,
betony stabilizujące,
zaprawy murarskie i tynkarskie,
podbudowy dróg.

Pozostałe produkty z kategorii:

Podobne produkty i usługi