Warszawa, ul. Zawodzie 20A
+48 515 777 555

Mieszanka uszczelniająca VECTIS-S

Aprobata ITP AT/18-2015-0038-02

PRZEZNACZENIE:
  • VECTIS-S przeznaczony jest do wykonywania w budownictwie melioracyjnym przegród przeciw filtracyjnych z zawiesiny twardniejącej, realizowanych przy użyciu urządzeń wiertniczych, obrotowych tzw. metodą wgłębnego mieszania.
ZASTOSOWANIE:

Przegrody z zawiesiny twardniejącej wykonywane z VECTIS-S stanowić mogą:

  • elementy przeciw filtracyjne w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych o konstrukcji sztywnej,
  • elementy przeciw filtracyjne w korpusie i podłożu nasypów sztucznie zagęszczonych stanowiących zapory i obwałowania zbiorników rolniczych, wały przeciwpowodziowe, obwałowania i groble stawów rybnych oraz doprowadzalników.

Podstawowymi metodami wykonywania przesłon przeciw filtracyjnych z zaczynów na bazie VECTIS-S są: metoda wgłębnego mieszania w gruncie metodą DSM oraz metoda trenching-u CDMM – Continuous Deep Mixing Method. Wysoka wytrzymałość na ściskanie oraz bardzo mała przepuszczalność stwardniałej zawiesiny umożliwiają również stosowanie mieszanki do budowy przesłon wibratorem nasadowym WIPS (Wibracyjnie Iniektowana Przesłona Szczelinowa).

Pozostałe produkty z kategorii: