Warszawa, ul. Zawodzie 20A
+48 515 777 555

Cement EXTRA

CEM IV/B 32,5 N PN-EN 197-1 CEMENT Cement EXTRA produkowany jest pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. CHARAKTERYSTYKA: bardzo niskie ciepło uwodnienia, powolne narastanie wytrzymałości,...

Cement
EXTRA PLUS

CEM II/B-V 32,5 R PN-EN 197-1  CEMENT Cement EXTRA-plus produkowany jest pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. CHARAKTERYSTYKA: niskie ciepło uwodnienia, typowe narastanie wytrzymałości, dobre...