Warszawa, ul. Zawodzie 20A
+48 515 777 555

Popiół lotny ACTIV PLUS

Popiół lotny ACTIV PLUS, to drobnoziarnisty materiał o podwyższonych właściwościach pucolanowych powstały w wysokotemperaturowym procesie spalania węgla kamiennego, poddany obróbce mechanicznej. W wyniku obróbki mechanicznej popiołu następuje rozkruszenie większych, a także naruszenie struktury mniejszych ziaren popiołu w efekcie czego uzyskuje się bardziej jednorodny i reaktywny materiał. A C T I V P L U S spełnia wymagania normy PN-EN 450-1:2012 „Popiół lotny do betonu”.

ZASTOSOWANIE
 • dodatek typu II do betonu, zaprawy i zaczynu,
 • produkcja betonu prefabrykowanego, wibroprasowanego, samozagęszczalnego,
 • produkcja dachówek betonowych, betonowych systemów kominowych,
 • produkcja spoiw budowlanych (kleje, zaprawy, wylewki, materiały wykończeniowe);
ZALETY STOSOWANIA
 • obniżenie zawartości cementu w mieszance betonowej,
 • poprawa reologii mieszanki betonowej,
 • obniżenie ciepła hydratacji,
 • wydłużenie czasu wiązania,
 • wzrost wytrzymałości i trwałości,
 • wzrost szczelności, odporności na czynniki korozyjne,
 • spadek nasiąkliwości,
 • zmniejszenie skurczu;

Pozostałe produkty z kategorii: