Warszawa, ul. Zawodzie 20A
+48 515 777 555

Cement EXTRA

CEM IV/B 32,5 N
PN-EN 197-1 CEMENT

Cement EXTRA produkowany jest pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

CHARAKTERYSTYKA:

bardzo niskie ciepło uwodnienia,
powolne narastanie wytrzymałości,
dobra dynamika narastania wytrzymałości w dłuższych okresach dojrzewania,
wysoka odporność na agresję chemiczną (wody kwaśne, morskie, ścieki).

ZASTOSOWANIE:

beton zwykły klasy do C30/37 oraz beton lekki do klasy LC20/22,
konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
konstrukcje masywne,
konstrukcje hydrotechniczne,
beton odporny na agresję techniczną,
betony stabilizujące,
zaprawy murarskie,
podbudowy dróg, utwardzanie nasypów,
betony podkładowe (chude),
nawierzchnie betonowe w warunkach agresji siarczanowej.

Pobierz Wszystkie

Pozostałe produkty z kategorii:

Podobne produkty i usługi