Warszawa, ul. Zawodzie 20A
+48 515 777 555

Mieszanka uszczelniająca VECTIS-MG

Aprobata ITP AT/18-2015-0068-01

PRZEZNACZENIE:

VECTIS-MG jest spoiwem przeznaczonym do sporządzania zawiesiny twardniejącej wykorzystywanej w budownictwie melioracyjnym do budowy przegród przeciwfiltracyjnych  realizowanych metodą krokową, gdzie głębienie wykopów wąskoprzestrzennych odbywa się w ciekłej zawiesinie.

ZASTOSOWANIE:

Przegrody z zawiesiny twardniejącej wykonywane z VECTIS-S stanowić mogą:

  • elementy przeciwfiltracyjne w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych o konstrukcji sztywnej,
  • elementy przeciwfiltracyjne w korpusie i podłożu nasypów sztucznie zagęszczonych stanowiących zapory i obwałowania zbiorników rolniczych, wały przeciwpowodziowe, obwałowania i groble stawów rybnych oraz doprowadzalników.

VECTIS-MG może być stosowany w gruntach zróżnicowanych po względem uziarnienia, porowatości i zagęszczenia. Przy użyciu VECTIS-MG możliwe jest wykonywanie przesłon na dużych głębokościach, zwłaszcza tam gdzie konieczna jest wymiana gruntu.

Pozostałe produkty z kategorii: